مدرسه انگلیسی سارا

آیلتس

سوالات map compltion

سوالات Map Completion در لیسنینگ و نحوه پاسخگویی به آنها

در مقاله های قبل با انواع سوالات آزمون لیسنینگ آشنا شدید. در این مقاله ما به سوالات Map Completion (کامل…

چطور در تسک ۱ نمودارهای گراف دارای روند را توصیف کنیم؟

در رایتینگ تسک ۱ آزمون آیلتس آکادمیک، یک نوع از سوالات احتمالی، گراف هایی خواهند بود که تغییراتی را در…
تسک 1 آزمون رایتینگ آیلتس

تسک ۱ آزمون رایتینگ آیلتس آکادمیک

در آزمون رایتینگ آیلتس، دو رایتینگ با عنوان های تسک ۱ و ۲ خواهید  داشت. در این مقاله، ما به…
سوالات Matching

سوالات Matching در لیسنینگ و نحوه پاسخگویی به آنها

در مقاله های قبل با انواع سوالات آزمون لیسنینگ از جمله “Gap Filling” و “Multiple Choice” آشنا شدیم. در این…
پاسخ دادن به سوالات Multiple Choice

سوالات Multiple Choice در Listening آیلتس و نحوه پاسخ دهی به آنها

در مقاله های پیشین، با آزمون لیسنینگ، بخش­ های آن و تکنیک­ های پاسخگویی به سوالات لیسنینگ آشنا شدید. یکی…
پاسخ دهی به سوالات Gap Filling

سوالات Gap Filling در Listening آیلتس و نحوه پاسخ دهی به آنها

در مقاله های پیشین، با آزمون لیسنینگ، بخش های آن و تکنیک های پاسخگویی به سوالات لیسنینگ آشنا شدید. در…
پاسخگویی به سوالات لیسنینگ

تکنیک های پاسخگویی به سوالات لیسنینگ

همانطور که می دانید، آزمون آیلتس شامل چهار قسمت لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپییکینگ می باشد. در مقاله لیسنینگ آزمون…
بخش های لیسنینگ آیلتس

بخش های لیسنینگ آیلتس و نکات کلیدی لیسنینگ آیلتس

اولین بخش آزمون آیلتس، آزمون لیسنینگ یا همان بخش شنیداری آزمون می باشد. در مقاله صفر تا صد لیسنینگ، با…
بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

در مقاله های قبل، بخش اول و بخش دوم اسپیکینگ آیلتس معرفی شد. در این مقاله ما به آخرین بخش…
بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

در مقاله صفر تا صد اسپیکینگ، با کلیت آزمون اسپیکینگ آیلتس آشنا شدید. در مقاله بخش اول اسپیکینک آیلتس نیز…
بخش اول اسپیکینگ آیلتس

بخش اول اسپیکینگ آیلتس

در مقاله  صفر تا صد اسپیکینگ، با کلیت آزمون اسپیکینگ آیلتس آشنا شدید. در آن مقاله، و همینطور در مقاله…
تاثیر تلفظ در آزمون اسپیکینگ آیلتس

اهمیت تلفظ در اسپیکینگ آیلتس

در مقاله صفر تا صد اسپیکینگ، با چهار معیار سنجش آزمون اسپیکینگ آشنا شدید: روانی و انسجام، دامنه لغات، ساختارهای…
×

پشتیبانی از طریق واتساپ

 

 

×