مدرسه انگلیسی سارا

سوالات Multiple Choice Questions ( چند گزینه ای ) ریدینگ

سوالات Multiple Choice Questions

یکی از انواع سوالات آزمون ریدینگ آیلتس، سوالات Multiple Choice Questions یا سوالات چند گزینه ای می باشد. در این نوع سوالات، شما از بین چند گزینه، یک گزینه را انتخاب کرده و آن را وارد پاسخنامه می کنید.

سوالات Multiple Choice Questions ریدینگ چه ویژگی هایی دارند؟

 • معمولا بین ۴ تا ۶ سوال در بخش سوالات Multiple Choice Questions مشاهده می شود.
 • سوالات Multiple Choice Questions به ترتیب می آیند و در اکثریت موارد، جواب هر سوال در یک پاراگراف قرار دارد. بنابراین جواب اولین سوال، در پاراگراف های بالاتر قرار دارد. با مشخص شدن محل جواب اولین سوال، بقیه سوالات در ادامه خواهند بود.
 • در انتخاب گزینه صحیح، ملاک پاسخ دهی به سوال، تطابق متن و سوال می باشد. درک شخصی از سوال، ملاک پاسخ دهی نمی باشد.

سوالات چند گزینه ای در آزمون ریدینگ آیلتس

سوالات چند گزینه ای (MCHQ) به صورت زیر در آزمون مشاهده می شوند:

Questions 27-29

Choose the correct letter, A, B, C, or D.

Write the correct letter in boxes 27-29 on your answer sheet.

۲۷     In the first paragraph the writer says that most managers

A      fail to spot the key consumer trends of the moment.

B      make the mistake of focusing only on the principal consumer trends.

C      misinterpret market research data relating to current consumer’s lives.

D      are unaware of significant impact that trends have on consumer’s lives.

 

برای هر سوال چند گزینه ارائه می شود. شما باید یک گزینه را انتخاب و حرف مورد نظر را وارد پاسخنامه کنید.

نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice Questions

در مقاله انواع سوالات ریدینگ، به نکات کلی مربوط به پاسخ دهی به سوالات بخش ریدینگ آیلتس پرداختیم. در این جا به یک سری نکات که مربوط به سوالات Multiple Choice Questions می باشند، اشاره می کنیم.

برای پاسخ دهی به سوالات Multiple Choice Questions:

 • ابتدا سوال را بخوانید و زیر کلمات کلیدی سوال خط بکشید اما گزینه ها را نخوانید. خواندن گزینه ها ایجاد ذهنیتی می کند که موجب گمراهی شما خواهد شد.
 • محل این کلمات کلیدی را در پاراگراف مربوط پیدا کنید.
 • گزینه های هر سوال را بخوانید و آن را با جوابی که در متن پیدا کرده اید تطابق دهید تا پارافریز دقیقی از متن باشد. گزینه ای پاسخ صحیح می باشد که کلمات کلیدی آن گزینه با پاسخی که در متن پیدا کرده اید، تطابق داشته باشد.
 • سولات چهارگزینه ای، چالش ذهنی بیشتری دارند. بسیار اهمیت دارد که شما آنچه از متن دریافت کرده اید را با جواب گزینه مطابقت دهید.

به سوال ۲۷ که در بالا آمده، دقت کنید.

در سوال عنوان شده: “نویسنده در پاراگراف اول می گوید”. بنابراین، محل جواب مشخص می شود.

زیر کلمات کلیدی سوال خط می کشیم: Most managers

پس از بررسی متن، گزینه ها را می خوانیم و با متن مطابقت می دهیم.

متن ریدینگ، پاراگراف اول:

Most managers can identify the major trends of the day. But in the course of conducting research in a number of industries and working directly with companies, we have discovered that managers often fail to recognize the less obvious but profound ways these trends are influencing consumers’ aspiration, attitudes, and behaviors. This is especially true of trends that managers view peripheral to their core market ……………………………………………

مطابقت کلمات کلیدی سوال و گزینه با پارافریز آن در متن:

unaware = fail to recognize

significant impact = profound (ways these trends are) influencing

consumers’ lives = consumers’ aspiration, attitudes, and behaviors

پاسخ سوال ۲۷، گزینه D می باشد.

سوال بعدی، مربوط به پاراگراف سوم متن می باشد.

۲۸   according to the third paragraph, Coach was anxious to

A    follow what some of its competitors were doing.

B    maintain its prices throughout its range.

C    safeguard its reputation as a manufacturer of luxury goods.

D   modify the entire look of its brand to suit the economic climate.

کلمات کلیدی سوال را مشخص می کنیم: Coach, anxious

چون واژه Coach را داریم، می توانیم تشخیص دهیم محدوده پاسخ در وسط پاراگراف می باشد. پس از بررسی متن، گزینه ها را می خوانیم و با متن مطابقت می دهیم.

متن ریدینگ، پاراگراف سوم:

………………….….. A case in point is Poppy arrange of handbags, which the firm Coach created in response to the economic downturn of 2008. The coach brand had a symbol of opulence and luxury of nearly 70 years, and the most obvious reaction to downturn would been to lower prices. However, that would have risked cheapening the brand’s image. ………………………………………

مطابقت کلمات کلیدی سوال و گزینه با پارافریز آن در متن:

anxious → risk

safeguard = risk

 brand image = reputation

a manufacturer of luxury goods = a symbol of opulence and luxury

پاسخ سوال ۲۷، گزینه C می باشد.

در اینجا می توانید با رد گزینه ها نیز به پاسخ صحیح برسید. به این معنا که اطلاعات وارد شده در گزینه، در متن وجود ندارد، در نتیجه گزینه رد می شود.

نکات مهم در پاسخ دهی به سوالات چند گزینه ای

در این جا به چندین نکته مهم دیگر در زمینه نحوه پاسخگویی به سوالات Multiple Choice Questions می پردازیم:

 • تشخیص کلمات کلیدی سوال و مطابقت دادن با متن، بسیار اهمیت دارد. درک شخصی شما از سوال تعیین کننده جواب نخواهد بود. بنابراین، درک پارافریزها بسیار با اهمیت می باشد. پارافریز باید انطباق کامل با گزینه انتخابی داشته باشد.
 • در مورد سوالات Multiple Choice Questions می توانید از تکنیک رد گزینه نیز استفاده کنید. گزینه ها را بررسی کنید، اگر اطلاعاتی از آن ها در متن وارد نشده باشد، در نتیجه آن گزینه پاسخ صحیح نخواهد بود.
 • با تکرار و تمرین زیاد می توانید درک خود را از متن افزایش دهید. این کار به شما کمک می کند تا گزینه صحیح را راحت تر انتخاب کنید.
 • برای وارد کردن جواب صحیح، حرف گزینه مربوطه را در پاسخنامه بنویسید.

حال، نوبت شماست. سوال و متن مربوطه را بررسی کنید . گزینه صحیح کدام مورد خواهد بود؟

سوال:

۲۹  What point is made about Tesco’s Greener living programme?

A It did not require Tesco to modify its core business.

B It succeeded in attracting a more eco-conscious clientele.

C Its main aim was to raise consumers’ awareness of environmental issues.

D it was not the first time that Tesco had implemented such an initiative.

متن ریدینگ:

A further example of this strategy was supermarket Tesco’s response to consumers’ growing concerns about the environment. With that in mind, Tesco, one of the world’s top five retailers, introduced its Greener Living program, which demonstrates the economy’s commitment to protecting the environment by involving consumers in ways that produce tangible results. For example, Tesco consumers can accumulate points for such activities as reusing bags, recycling cans, and printer cartridges, and buying home-insulation materials. Like points earned on regular retail offerings but augmented its business with these innovations, thereby infusing its value propositions with a green streak.

کلمات کلیدی: ……………………….

مطابقت با متن: ……………………….

پاسخ صحیح: …………………………..

در این مقاله به سوالات Multiple Choice Questions در آزمون ریدینگ آیلتس پرداختیم. این سوالات معمولا به ترتیب می آیند. شما باید از بین گزینه ها، گزینه صحیح را که انطباق کامل با متن دارد را انتخاب کرده و آن را وارد پاسخنامه کنید.

برای آشنایی با آزمون ریدینگ و نحوه پاسخگویی به سوالات به مقاله صفر تا صد ریدینگ و انواع سوالات آزمون ریدینگ مراجعه کنید.

دیدگاه‌ها (0)

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*

×

پشتیبانی از طریق واتساپ

 

 

×